47. Så dyrkas Allâh och så dyrkas Satan

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

I´ânat-ul-Mustafîd bi Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid. 45-46

Hur fin avsikt man än har med sin innovation, så är den fortfarande en innovation. Så om en person vill exempelvis be en sjätte obligatorisk bön för att göra mer gott, säger vi att hans handling är ogiltig eftersom Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har inte föreskrivit det. Även om din avsikt är god så är din handling ogiltig och avslagen. Det har också rapporterats autentiskt via Anas (radhiya Allâhu ´anh) att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick reda på att en av följeslagarna sade: ”Jag skall inte äta kött.” En annan sade: ”Jag skall bara be och inte sova.” En tredje sade: ”Jag skall inte gifta mig.” En fjärde sade: ”Jag skall bara fasta.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Jag ber och sover, fastar och låter bli att fasta, gifter mig och äter kött. Den som då vänder min Sunnah ryggen är inte från mig.”1

En dyrkan måste alltså vara överensstämmande med sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap och sakna innovationer, myter, nyheter, egna slutsatser eller efterapning av si-och-så. Så länge si-och-så inte rättar sig efter sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är han ingalunda förebild. ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

Gudens rätt dyrkan utförs på order

inte utifrån lust – det tillkommer ju Satan

Gudens rätt dyrkan utförs på order, det vill säga utifrån föreskrift. Du ska nämligen inte införa något på egen hand, inte utifrån lust – det tillkommer ju Satan. Den som dyrkar Allâh utifrån eget tycke och egen lust som inte är överensstämmande med sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrift dyrkar i själva verket inte alls Allâh – han dyrkar Satan som har befallt honom att dyrka på det viset. Det är Satan som befaller honom innovationer och myter. På ett annat ställe sade han (rahimahullâh):

Dyrkan av den Nåderike är kärlek

och dyrkarens underkastelse – de är två poler

På dem vilar dyrkans rymd

så länge de båda polerna finns

Den är byggd på order och Hans sändebuds order

inte på lust, drift och Satan

Sådan är dyrkan. Den måste vara uppriktig för Allâhs (´azza wa djall) sak och sakna avguderi. Därtill måste den vara helt överensstämmande med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap och sakna innovationer.

1al-Bukhârî (5063) och Muslim (1401).