47. Rukû´s tillvägagångssätt

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) placerade sina handflator på sina knän1 och befallde följeslagarna att göra likadant2. Han befallde som sagt även mannen som bad fel att göra så.

Han omgav knäna med händerna som om att han greppade dem3.

Han särade på fingrarna4. Han befallde mannen som bad fel likadant och sade:

”När du går ned i Rukû´ skall du placera dina handflator på dina knän, sära på fingrarna och förbli så tills att varje kroppsdel hamnar på dess plats.”5

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) avlägsnade sina armbågar från sina sidor6.

När han gick ned i Rukû´ sträckte han ut och rättade till ryggen7. Om man hade hällt vatten på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rygg hade det förblivit på den8. Han sade till mannen som bad fel:

”När du går ned i Rukû´ skall du placera dina handflator på dina knän, sträcka ut din rygg och stanna kvar i din Rukû´.”9

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vare sig böjde eller lyfte på huvudet10 utan hade det däremellan11.

1al-Bukhârî och Abû Dâwûd.

2al-Bukhârî och Muslim.

3al-Bukhârî och Abû Dâwûd.

4at-Tayâlisî och al-Hâkim som autentiserade den och adh-Dhahabî höll med. Den nämns i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (809).

5Ibn Khuzaymah och Ibn Hibbân i deras ”as-Sahîh”.

6at-Tirmidhî som autentiserade den och Ibn Khuzaymah.

7al-Bayhaqî med en autentisk berättarkedja och al-Bukhârî.

8at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” och ”al-Mu´djam as-Saghîr”, ´Abdullâh bin Ahmad i ”Zawâ’id-ul-Musnad” och Ibn Mâdjah.

9Ahmad och Abû Dâwûd med en autentisk berättarkedja.

10Abû Dâwûd och al-Bukhârî i ”Djuz-ul-Qirâ’ah” med en autentisk berättarkedja. Att han inte lyfte på huvudet betyder att det inte var högre än ryggen. Se ”an-Nihâyah”.

11Muslim och Abû ´Awânah.