47. Muhammad är den siste profeten

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 60-61

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

42 – Han är den siste profeten, de gudfruktigas ledare, sändebudens mästare och världarnas Herres älskade.

FÖRKLARING

Detta är några av Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) egenskaper. Han är den siste profeten. Det betyder att inga fler profeter ska komma efter honom. Han har förseglat profetskapet, vilket innebär att det kan varken utökas eller reduceras. Allâh avslutade budskapen med Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han (ta´âlâ) sade:

مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Muhammad är inte fader till någon av era män. Han är Allâhs sändebud och den siste av profeterna. Allâh har kunskap om allt.”1

Det behövs ingen profet efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ty både Qur’ânen och Sunnah är tillgängliga. De lärde som följer den gudomliga metodiken är tillgängliga. De kallar till Allâh och upplyser människorna. Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religion kommer att förbli till Apokalypsen. Den kan varken upphävas eller ändras. Allâh har låtit den vara sund i alla tider och på alla platser. Alla andra profeters föreskrifter var tillfälliga varefter Allâh upphävde dem med efterkommande föreskrifter:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

För var och en av er har Vi fastställt en lag och en levnadsregel.”2

لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Varje tid har haft sin uppenbarelse.”3

Varje skrift har haft sin tid vill säga. Islam är alltså fullkomlig och behöver inget sändebud efter Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De lärde är profeternas arvingar.

133:40

25:48

313:38