47. Människan hör och ser, Allâh hör och ser

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 81-82

Det tredje tvivlet är att om vi bekräftar dessa egenskaper som också finns i skapelserna, liksom hörsel, syn, tal, förmåga, hand och ansikte, liknar vi Allâh med skapelsen. Så resonerar de. För att inte likna Allâh med Hans skapelse kan vi inte bekräfta dessa egenskaper, säger de.

Detta tvivel avvisas på så sätt att skapelsernas egenskaper tillkommer skapelsernas art. Allâh har ju beskrivit Sig själv med Sina egenskaper – och Han är kunnigast om Sig själv. Det betyder att Allâhs egenskaper är olika skapelsernas egenskaper. De är olika varandra ehuru de har gemensamma namn. Deras realia och beskaffenhet varierar. Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) egenskaper tillkommer bara Honom och bara Han vet deras beskaffenhet. Skapelsernas egenskaper tillkommer dem. Deras hörsel är inte som Allâhs hörsel, deras syn är inte som Allâhs syn, deras kunskap är inte som Allâhs kunskap, deras förmåga är inte som Allâhs förmåga, deras hand är inte som Allâhs hand, deras ansikte är inte som Allâhs ansikte och så vidare. Först sade Allâh (ta´âlâ):

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

Ingenting är som Han…”

Därefter sade Han:

وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

… Han är den Hörande, den Seende.”1

Han bekräftade Sin hörsel och syn, två egenskaper som också skapelsen besitter:

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

”För att sätta henne på prov har Vi skapat människan av en droppe av ett blandat flöde och så har Vi gett henne hörsel och syn.”2

Människan har hörsel och syn – Allâh har hörsel och syn:

وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

… Han är den Hörande, den Seende.”

Å ena sidan bekräftade Han Sin hörsel och syn. Å andra sidan dementerade Han liknelse:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

Ingenting är som Han…”

Det bevisar att deras hörsel är olik Allâhs hörsel och att deras syn är olik Allâhs syn. Denna princip ska implementeras på alla Allâhs (´azza wa djall) egenskaper. Allâhs egenskaper är bekräftade på ett sätt som inte liknar skapelsernas egenskaper. Om Allâh hade väglett dessa människor skulle de pustat ut och beträtt Salafs väg genom att bekräfta Allâhs egenskaper bokstavligt och verkligt och dementera liknelse och jämförelse.

142:11

276:2