47. Makt är kvittens

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Manhadj-ul-Anbiyâ’ fîd-Da´wah ilâ Allâh, sid. 86

Det kunde hända att Allâh vägledde en profets samfund som betrodde sin profet, eller åtminstone att en stor del av samfundet gjorde det, varvid de erhöll ett rike som kvittens på deras tro, bekräftelse och goda handlingar. De gjorde sin plikt såtillvida att de strävade för att höja Allâhs ord och tillämpa lagar, bestraffningar och annat som Allâh har föreskrivit. Profeten Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans ädla följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) är ett exempel på det. Allâh belönade dem för deras tro, goda handlingar och tålamod med avgudadyrkarnas förtryck genom att skänka dem seger, låta deras religion triumfera och stadga dem på jorden:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا

”Allâh har lovat dem bland er som tror och lever rättskaffens att Han skall göra dem till ställföreträdare på jorden – liksom Han gjorde dem till Sina ställföreträdare som levde före dem – och ge fasthet och styrka åt den religion som Han har godkänt för dem, och att Han i stället för den fruktan som de förut levde under skall skänka dem trygghet – de ägnar Mig sin dyrkan och avgudar ingenting med Mig.”1

Det till trots var de inte alls ute efter makt. De var kallare till vägledning och monoteism. De motiverade inte sina anhängare till politiska revolutioner och revolter.

124:55