47. Ledaren som prioriterar sina närmsta och låter medborgarna leva i fattigdom

Zayd bin Wahb rapporterade via ´Abdullâh bin Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Efter mig kommer det att finnas prioriteringar och frågor som ni kommer att vara obekanta med.”

Prioriteringar alltså. Ledaren kommer att prioritera sina hjälpare, närmaste kretsar och släktingar med posteringar och pengar. Resten av människorna lever i fattigdom. Vad skall de göra? Detta är ju orättvist. Detta är ju ett styre med något annat än det som Allâh har uppenbarat. Allâh sade om det:

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

”De som inte dömer i enlighet med vad Allâh har uppenbarat, de är de otrogna.”1

Vad säger sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om det? Är ni kunnigare om Allâhs skrift och Hans religion än vad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans ädla följeslagare och alla tiders imamer var? De sade:

”Allâhs sändebud! Vad råder du den av oss som upplever det?” Han sade: ”Uppfyll er skyldighet och be Allâh om er rättighet.”2

Gå alltså inte ut i konflikt. Demonstrera inte. Finns det demonstrationer i islam? Om vattnet tar slut en dag, går de ut och demonstrerar. Dagens länder ger utan att ta. De flesta länderna idag ger sina medborgare och tar knappt något av dem. De i hadîthen tar, prioriterar med pengar, ger ingenting och orsakar fattigdom. Om han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade befallt uppror, skulle samfundet gått under. Istället befallde han dem sunt förnuft, ömhet, tålamod och försiktighet för att bevara islam, skona muslimska liv och värna om deras heder:

”Uppfyll er skyldighet och be Allâh om er rättighet.”

15:44

2al-Bukhârî (3603) och Muslim (1843).