47 – Kapitel 7 – De som ber statyer och döda om medling har samma mål IV

Säg till honom: ”Vet du nu att Allâh anser både den som tillber statyer och den som tillber de rättfärdiga vara otrogna och att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stred mot dem?”

 

Förklaring

 

Säg det till honom och visa honom att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) anser dem som tillber rättfärdiga människor och statyer vara otrogna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stred mot dem på grund av detta avguderi och de hade ingen nytta av att de dyrkade Allâhs nära vänner och profeter.