47. Hyckleriet och dess typer

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Hyckleri är otro och innebär att häda Allâh, dyrka någon annan än Honom och samtidigt visa islam. Så gjorde hycklarna på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid.”

Hycklaren döljer otro och visar islam. Allâh har uppenbarat många verser om hycklarna i kapitlen ”at-Tawbah”, ”al-Ahzâb” och ”al-Munâfiqûn”.

Hyckleriet delas upp i två typer:

1 – Praktiskt hyckleri. Det utesluter inte personen ur religionen och är som alla andra stora synder. Det nämns i hadîthen:

”Hycklarens kännetecken är tre; när han talar, ljuger han, när han lovar, bryter han löftet och när han tar på sig ett ansvar, bedrar han.”1

I en annan formulering står det:

”… när han sluter ett avtal, sviker han…”

I en tredje formulering står det:

”… när han disputerar, luras han…”2

2 – Dogmatiskt hyckleri. Det innebär att visa islam och dölja otro. Så gjorde hycklarna på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besegrade Quraysh i slaget vid Badr sade de otrogna till varandra att visa att de var tillsammans med Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare och dölja sin religion. Det är alltså dogmatiskt hyckleri.

1al-Bukhârî (33) och Muslim (59).

2al-Bukhârî (34) och Muslim (58).