47. Hadîth “Det som huggs av ett levande kreatur är dött.”

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

ash-Sharh al-Mukhtasar ´alâ Bulûgh-il-Marâm (1/54)

Hâfidh Ibn Hadjâr al-´Asqalânî (rahimahullâh) sade:

17 – Abû Wâqid al-Laythî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

“Det som huggs av ett levande kreatur är dött.”1

Rapporterad av Abû Dâwûd och at-Tirmidhî som både anser den vara god och står för formuleringen.

FÖRKLARING

Oavsett vilken del som huggs av ett levande kreatur får den samma dom som om samma kreatur hade varit självdött. I så fall är allt som huggs av en fisk eller en gräshoppa rent, ty självdöda fiskar och gräshoppor är rena. Även det som huggs av en människa är rent eftersom döda människor är rena. Det som huggs av lamm, kor eller kameler är orent då de är orena som döda. Detta är en princip som de lärde har anammat och sedermera byggt många förgreningsfrågor på.

1Abû Dâwûd (2858) och at-Tirmidhî (1480).