47. Först då gick profeten in till ´Â’ishah

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 119

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade också:

”Jag hade fodrat en figurerad kudde till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod i dörren och hans ansiktsdrag var förändrade. Jag sade: ”Vad har vi gjort, Allâhs sändebud? Jag ångrar mig inför Allâh för min synd.” Han sade: ”Vad är det för kudde?” Jag sade: ”Jag ordnade den för din skull så att du kan luta dig på den.” Han sade: ”Vet du inte att änglar går inte in i hus där det finns bilder och att de som gör dessa bilder ska straffas på Domedagen. Det kommer att sägas till dem: ”Uppliva det ni har skapat!” Änglar går inte in i hem där det finns [liknande] bilder.” [Han gick inte in förrän jag avlägsnat dem.”]1

1al-Bukhârî, Muslim, Abû Bakr ash-Shâfi´î i ”al-Fawâ’id” som står för tilläggen med flera. Hadîthen utgör ett konkret bevis för att uppenbara bilder förhindrar änglar från att komma in i hem. Det spelar ingen roll att bilderna nedvärderas. Det var just på grund av nedvärderade bilder som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägrade att stiga in tills de tagits ut. Det var just om nedvärderade bilder som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Änglar går inte in i hem där det finns bilder.”