47. Erinran i samband med mottagen gåva

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 113

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

185 – ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade fått ett lamm i gåva. Han sade: ”Dela upp det.” ´Â’ishah frågade betjänerskan vad människorna sade. Betjänerskan sade: ”De sade:

بارَكَ الله فيكم

”Må Allâh välsigna er.”

Då sade ´Â’ishah:

وفيهم بارَكَ اللهُ

”Må Allâh välsigna dem också. Vi säger det de sade medan belöningen stannar hos oss.”1

1Rapporterad av Ibn-us-Sunnî via an-Nasâ’î i “´Amal-ul-Yawm wal-Laylah”. Berättarkedjan är bra.