47. Den förste hedningen som duellerade i slaget vid Uhud

Den förste avgudadyrkaren som gick ut i duell var asketen Abû ´Âmir ar-Râhib. Han hette ´Abdu ´Amr bin Sayfî och tillhörde al-Aws ledare innan islam. När islam kom stod han på svikarnas sida och vägrade att konvertera. Han visade öppet sitt hat mot Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varpå han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad mot honom. Följaktligen lämnade mannen al-Madînah och begav sig till Quraysh för att egga dem mot Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Hatiska som de redan var mot Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare, uppviglade han dem ytterligare till krig mot honom. I hopp om att de skulle återvända till slagfältet lovade han dem att bidra med sitt folk. Efter att fått med sig slavarna och abessinierna i Makkah underrättade han sitt folk som i sin tur sade till honom: ”Må Allâh aldrig glädja dig, din syndare!” Då sade han: ”Mitt folk har drabbats av ondska efter mig.” Därpå gick han ut i krig mot muslimerna å det råaste.