47 – Den andra grunden är kännedom om den Islâmiska religionen

Den andra grunden är kännedom om den Islâmiska religionen med dess bevis. Det innebär att man underkastar sig Allâh med Tawhîd, underkuvar sig Honom med lydnad och avsvär sig Shirk och dess folk.


FÖRKLARING

 

Till de tre grunderna hör kunskapen om den Islâmiska religionen med bevis, vilket innebär att man känner till den med dess bevis från Boken och Sunnahn.

Den Islâmiska religionen kan även definieras som att underkasta sig Allâh med Tawhîd, underkuva sig Honom med lydnad och avsvära sig Shirk och dess folk. På så sätt innefattas den av tre frågor.

Att tjänaren underkastar sig sin Herre betyder att han underkastar sig den föreskrivna underkastelsen. Det sker genom att enbart dyrka Allâh (´azza wa djall). Det är denna typ av underkastelse som tjänaren beröms och belönas för. Vad gäller den universella underkastelsen, förekommer det ingen belöning för den, ty människan kan omöjligt undkomma den. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

”Alla i himlarna och på jorden underkastar sig Honom av fri vilja eller nödda och tvungna, och till Honom skall de återvända.” (3:83)

Underkuvar sig Honom med lydnad – Det sker om man utför Hans befallningar och undviker Hans förbud. Lydnad innebär att utföra det befallda och undvika det förbjudna.

Avsvär sig Shirk och dess folk – Det vill säga avkastar det och överger det, vilket fordrar att man gör likaså med dess folk. Allâh (ta´âlâ) sade:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

”Ett gott föredöme hade ni i Ibrâhîm och de som följde honom, när de sade till sina landsmän: ”Vi tar avstånd från er och från det ni dyrkar i Allâhs ställe. Vi har förnekat er och fiendskap och hat skall råda mellan oss och er ända till dess ni enbart tror på Allâh.”” (60:4)