47. De måttliga Ahl-us-Sunnah

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Den räddade gruppen, Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, tror på det såsom de tror på det som Allâh har sagt i Sin skrift, utan förvrängning, förnekelse, föreställning eller jämförelse.

De är måttliga bland samfundets sekter på samma sätt som samfundet är måttligt bland de olika samfunden.

De är måttliga beträffande Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) egenskaper, mellan de förnekande Djahmiyyah och de jämförande Mushabbihah.

De är måttliga beträffande Allâhs (ta´âlâ) handlingar, mellan Djabriyyah, Qadariyyah och andra.

Detsamma beträffande Allâhs hot, mellan Murdji’ah och Wa´îdiyyah bland Qadariyyah och andra.

Likaså beträffande benämningarna efter tro och religion, mellan Harûriyyah och Mu´tazilah och Murdji’ah och Djahmiyyah.

Likaledes så gällande Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, mellan Râfidhah och Khawâridj.

FÖRKLARING

Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm är rak och måttlig, såväl i det här ämnet som alla andra. De är måttliga i förhållande till Allâh liksom det här samfundet är måttligt jämfört med de andra samfunden. Ahl-us-Sunnah är nämligen måttliga i denna sakfråga. De bekräftar Allâhs namn och egenskaper utan förvrängning, förnekelse, föreställning eller jämförelse. Med andra ord framför de dem utan att förvränga dem, förneka dem eller jämföra med skapelsens egenskaper, vilket Djahmiyyah och Mu´tazilah gör. Ahl-us-Sunnah bekräftar utan jämförelse. De dementerar liknelse mellan Allâh och skapelsen samtidigt som de inte förnekar Hans namn och egenskaper. Bekräftelse behöver alltså inte jämförelse, dementi behöver inte förnekelse. De bekräftar Allâhs egenskaper och namn på ett sätt som tillkommer Hans majestät, utan förvrängning, förnekelse, föreställning eller jämförelse. De är måttliga i det här ämnet, mellan de förnekande Djahmiyyah och de jämförande Mushabbihah.

Djahmiyyah förnekar Allâhs namn och egenskaper. Mushabbihah bekräftar dem och säger att Allâhs hand, röst och fot är som vår hand, röst och fot. De jämför. Det är en grav synd, otro och villfarelse. Ahl-us-Sunnah är alltså måttliga, mellan de förnekande Djahmiyyah och de jämförande Mushabbihah.