47. Då talar och tiger Ahl-us-Sunnah

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 74-75

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Via en berättarkedja bestående av enkom pålitliga imamer, återberättade al-Khallâl återberättade Sufyân bin ´Uyaynah som sade:

”Rabî´ah bin Abî ´Abdir-Rahmân blev frågad om Hans (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Hur reste Han sig? Han svarade: ”Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Budskapet är från Allâh, sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) plikt var att förkunna det och vår plikt är att bekräfta det.”

Samma svar rapporteras via flera håll från Mâlik bin Anas, Rabî´ah bin Abî ´Abdir-Rahmâns elev.

KOMMENTARER

Det är de lärdes och de troendes plikt. Allâh (djalla wa ´alâ) sände Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med budskap och förkunnelse. Samfundet är skyldigt att bekräfta och mottaga. Det deras sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tolkade för dem, tolkar även de. Det deras sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förteg, förtiger även de. Det de saknar kunskap om säger de bara om: ”Allâh vet bättre.” Det är inte tillåtet med spekulationer i något som inte har nämnts i Sunnah, något som inte har förkunnats av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Till följd därav sade den ädle efterföljaren Rabî´ah bin Abî ´Abdir-Rahmân al-Madanî, Mâliks lärare:

Resningen är inte okänd.”

Dess betydelse är alltså känd, nämligen att den åsyftar höghet och att Han är ovanför tronen.

Beskaffenheten är obegriplig.”

Vi vet inte hur Han har rest Sig. Vi är ålagda att vara tysta.

Budskapet är från Allâh…”

Allâh sände sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

… sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) plikt var att förkunna det och vår plikt är att bekräfta det.””

Det är alltså vår plikt. Vi ska bara bekräfta sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap, underkasta oss det och följa det. Antingen förstår vi dess innebörd eller också gör vi inte det varvid vi lämnar över saken till Allâh och säger: ”Allh vet bättre.”

Detsamma sade Mâlik när han sade:

Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den och det är innovation att fråga om den.

Detsamma rapporteras från Troendes moder Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ). Samma sak ska sägas om alla andra egenskaper; nåden, förmågan, kunskapen, hörseln, synen, skrattet, välbehaget och så vidare. Alla är kända sett till betydelsen, men deras beskaffenhet är obegriplig. Vi ska inte föreställa oss vår Herres egenskaper. Vi har ingen kunskap för att kunna göra det. Däremot betror vi dem och för dem vidare ordagrant. Vi vet att de är sanna och vi vet att de tillkommer Allâh på ett sätt som passar Honom, utan liknelse, förnekelse, föreställning eller jämförelse. Allâh (´azza wa djall) sade:

فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ

Och gör inte Allâh till föremål för jämförelser!”2

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

”Ingenting är som Han.”3

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

… och ingen finns som kan liknas vid Honom.”4

Detta är obligatoriskt enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Det Ahl-ul-Bid´a. såsom Djahmiyyah, Mu´tazilah och andra, gör när de tolkar och förnekar Allâhs egenskaper är falskt enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.

120:5

216:74

342:11

4112:4