47. Bevis för Allâhs skepnad 2

47 – Ishâq bin Muhammad bin al-Fadhl az-Zayyât berättade för oss: Yûsuf bin Mûsâ berättade för oss: Djarîr berättade för oss, från al-A´mash, från Habîb bin Abî Thâbit, från ´Atâ’, från Ibn ´Umar som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Förfula inte ansiktet. Allâh (´azza wa djall) skapade Âdam i Sin skepnad.”