47. Betydelsen av att varje barn föds utmed Fitrah

Allâh (ta´âlâ) sade:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا 

”Ge dig hän med hela din själ, åt den rena, ursprungliga tron, den Fitrah som Allâh vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varje barn föds utmed Fitrah.”

De lärda har delade åsikter om vad som menas med ordet Fitrah.

Den första åsikten säger att Fitrah är islam. Detta sade Abû Hurayrah, Ibn Shihâb och andra och är en av Imâm Ahmads åsikter. När Ibn ´Abdil-Barr nämnde meningsskiljaktigheten i sin bok ”at-Tamhîd” sade han:

”Andra säger att Fitrah här betyder islam. Denna åsikt är den kända hos de flesta Salaf och Qur’ân-tolkare… Angående Allâhs (ta´âlâ) ord:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا 

”Ge dig hän med hela din själ, åt den rena, ursprungliga tron, den Fitrah som Allâh vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan.”2

är de ense om att det betyder islam.”

Det är dock inte så. al-Qurtubî och andra Qur’ân-tolkare har nämnt flera tolkningar till versen. al-Qurtubî sade:

”Det finns flera tolkningar av ordet Fitrah. En av dem är islam. Denna åsikt är den kända från de flesta Salaf… Baserat på detta är barnet fött utan otro och utmed den pakt som Allâh tog från Âdams avkomma när Han tog ut dem ur hans ryggrad. På så sätt träder barnet som dör innan puberteten in i paradiset utan hänsyn till om barnet är från muslimerna eller de otrogna.”

Den andra åsikten säger att Fitrah är den grund som Allâh har skapat människorna med från att Han har skapat dem till livet, döden, lyckan och olyckan.

Den tredje åsikten säger att Fitrah inte berör alla människor utan endast de troende. Ty om Han hade skapat alla utmed islam skulle ingen hädat.

Den fjärde åsikten säger att Fitrah är skepnaden med vilken det nyfödda barnet känner sin Herre. Det är som om att varje nyfött barn skapas utmed en skepnad med vilken det känner igen sin Herre när det är dags för det. De som har denna åsikt argumenterar med Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَمَا لِي لاَ أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

”Varför skulle jag inte tillbe Honom som har skapat mig? Det är till Honom som ni alla [till sist] skall föras åter.”3

Poängen är att barn dör utmed den Tawhîd och islam som Allâh har skapat dem med. De hör till nästa livs lyckliga människor för att de har förtjänat paradiset utan att handla eller göra något gott. Det rör sig endast om Allâhs nåd och vänlighet till dem:

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

”I Sin godhet låter Allâh Sin nåd [flöda] över den Han vill – Allâhs nåd är en outsinlig källa.”4

130:30

230:30

336:22

457:21