47. Avgör ens metodik ifall man hamnar i paradiset eller i helvetet?

Fråga 47: Avgör ens metodik ifall man hamnar i paradiset eller i helvetet?

Svar: Ja. Om metodiken är korrekt hamnar dess innehavare i paradiset. Om han har sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Salafs metodik hamnar han i paradiset med Allâhs tillstånd. Och om han har de vilsnas metodik riskerar han att hamna i helvetet. Metodiken, korrekt som inkorrekt, är avgörande för ens inträde i paradiset respektive helvetet1.

1Han hamnar under Allâhs (ta´âlâ) förfogande. Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. Om inte metodiken är avgörande för ens inträde i paradiset eller helvetet, vad är då meningen med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”?

Den som har samma vägledning som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) tillhör paradisets invånare. Den som inte har samma vägledning riskerar att straffas.

Det är välkänt i Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm att de övriga sjuttiotvå grupperna förblir inte i helvetet. Ingen från Ahl-ul-Hadîth säger det, så tänk på det. Det enda undantaget är om innovationen är otro och sekten är avfällingar – och Allâh vet bättre.