47. Är det bättre att be Tarâwîh med imamen eller hemma med familjen?

Fråga 47: Är det bättre att be Tarâwîh med imamen eller hemma med familjen sett till att familjemedlemmarna inte kan läsa Qur’ânen?

Svar: Det är helt klart bättre att han är hemma och ber med familjen. Han får även be med imamen och återvända hem innan Witr för att be med familjen. Det gör inget om han ber mer än tio eller tretton Raka´ât. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satte ingen gräns för antalet Raka´ât. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad elva eller tretton Raka´ât utan att begränsa antalet. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ):

”Jag har fått reda på att du ber om nätterna utan att sova och fastar på dagarna.” ´Abdullâh sade: ”Ja, det gör jag.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Gör inte så. Om du gör det kommer själen att bli utmattad och ögat sjunka in. Du har rättigheter över dig själv, din familj har rättigheter över dig och din hustru har rättigheter över dig. Ge således var och en som har rätt dess rättighet.”1

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) begränsade nämligen inte antalet Raka´ât i nattbönen. När en kvinna kom till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) och berättade för henne om sin bön sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till henne:

”Gör det ni klarar av. Allâh blir inte uttråkad förrän ni blir uttråkade.”2

1al-Bukhârî (1979) och Muslim (1159).

2Muslim (782).