47. ´Abdullâh bin ´Amrs ord om Allâhs händer

49 – ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Då Allâh hade skapat Âdam skakade Han om honom som en ryggsäck som föll ned som larver. Därpå tog Han två grepp och sade till det högra: ”I paradiset.” Till det andra sade Han: ”I Elden.”1

1al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (713).