46. Tjugoandra beviset från Sunnah för Allâhs händer

48 – Hishâm bin Hakîm berättade att en man kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade:

”Skall handlingarna påbörjas eller har beslutet beslutats?” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh tog ut Âdams avkomma ur hans ryggrad och begärde av dem att de skulle vittna om sig själva. Därefter hällde Han över dem i Sina handflator och sade: ”Dessa skall till paradiset och dessa skall till Elden.”1

Rapporterad av al-Bayhaqî.

1al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (712).