46. Skillnaden mellan profet och sändebud

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 60

En profet är en man som får en föreskrift uppenbarad av Allâh utan att befallas att förkunna den. Ett sändebud är en man som får en uppenbarad föreskrift och därtill befalls att förkunna den. Det är den kändaste skillnad som har nämnts i sakfrågan. Ett sändebud är en man som befalls att vidarebefordra ett budskap. Det vill säga förplikta människorna budskapet och bekämpa dem för den sakens skull.

En annan definition är att en profet tar emot uppenbarelser och kallar folk till Allâh (´azza wa djall), men rättar sig efter företrädande profeter, anammar deras metodik och saknar egen föreskrift. Israeliska profeter är ett exempel på sådana dito; de kom med och kallade till Tora som Allâh hade uppenbarat för Mûsâ (´alayhis-salâm).

Författaren sade:

”… och behagliga sändebud.”

Han var alltså utvald, utkorad och behaglig, vilket betyder att Allâh var behagad av honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).