46. Namn som ”kungarnas kung” och liknande

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Det har rapporterats autentiskt via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det nedrigaste namnet enligt Allâh är att en man heter ”kungarnas kung”. Det finns ju ingen kung frånsett Allâh.”1

Sufyân sade:

”Ett annat exempel är ”shahernas shah”.”

I en annan formulering står det:

”Mannen som Allâh är mest arg på på Domedagen och som är vidrigast…”2

Nedrigast betyder uslast.

FÖRKLARING

Syftet med den här rubriken är att visa att det är förbjudet att ha namn som kan likna Allâhs (ta´âlâ) namn. Han (subhânah) har namn som ingen annan får ha. Några av dessa namn är ”ar-Rahmân”, ”Mâlik-ul-Mulk”, ”al-Khallâq”, ”Rabb-ul-´Âlamîn”, ”Hâkim-ul-Hukkâm” och ”Sultân-us-Salâtîn”. Det hör till fullkomlig och fulländad Tawhîd att undvika sådana namngivningar. Sådana namn drar ned på ens Tawhîd och tro. De är inte tillåtna.

Detsamma gäller namn som ”domarnas domare”. Det finns i vissa länder. Även om de syftar på att personen är domarnas domare i ett visst land så är namnet olämpligt och otillåtet.

Det är emellertid mildare att begränsa namnet vid ett visst land liksom ”domarnas domare i Egypten eller Makkah”, men det är fortfarande bättre att undvika det. Istället får man använda sig av namn som ”domarnas ledare” eller ”domarnas förmyndare” så att man håller sig borta från de oinskränkta namnen.

1 – Det har rapporterats autentiskt via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det nedrigaste namnet enligt Allâh är att en man heter ”kungarnas kung”. Det finns ju ingen kung frånsett Allâh.”

Det vill säga det uslaste och mest förnedrade namnet.

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde det namnet eftersom det får en att tänka på en olämplig beskrivning. En sådan beskrivning tillkommer enbart Allâh (ta´âlâ). Människan är inte alls kungarnas kung. Hon är inte berättigad till det. Detsamma gäller alla andra liknande namn.

Shahernas shah är på ett utländskt språk och betyder ”kungarnas kung”.

1al-Bukhârî (6205) och Muslim (2143).

2Muslim (2143).