46. Muslimska ungdomar i slaget vid Uhud

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gav fanan till Mus´ab bin ´Umayr och utsåg az-Zubayr bin al-´Awâm och al-Mundhir bin ´Amr till arméns respektive flanker.

Ungdomarna anmälde sig frivilligt för att deltaga. Han godtog vissa och skickade tillbaka andra. Till dem som han godtog hörde Samurah bin Djundub och Râfi´ bin Khadîdj. Båda var femton år.

Bland dem som skickades tillbaka var Usâmah bin Zayd bin Hârithah, Usayd bin Dhuhayr, al-Barâ’ bin ´Âzib, Zayd bin Arqam, Zayd bin Thâbit, ´Abdullâh bin ´Umar, Ghurâbah bin Aws och ´Amr bin Hazm. De blev dock godtagna till Vallgravskriget.

Quraysh bestod som sagt av 3000 mannar varav tvåhundra var ryttare. På den högra flanken var Khâlid bin al-Walîd och på den vänstra var ´Ikrimah bin Abî Djahl.