46. Minoriteternas kall

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Manhadj-ul-Anbiyâ’ fîd-Da´wah ilâ Allâh, sid. 85

Utifrån alla de orsaker, komplikationer och svårigheter som finns på sändebudens kalls väg, ser vi att bara ett fåtal följer dem. Nûh (´alayhis-salâm) kallade till Allâh i 950 år, men:

وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلاَّ قَلِيلٌ

”De som delade hans tro var nämligen bara ett fåtal.”1

Ibn ´Abbâs berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Samfunden visades upp för mig. Jag såg en profet tillsammans med en grupp. Jag såg en profet tillsammans med en man och två män. Jag såg en profet utan någon. Rätt som det var lyftes en väldig folkmassa upp åt mig. Jag trodde att den var mitt samfund, men det sades till mig: ”Det är Mûsâ och hans samfund.” Jag fick då syn på en väldig folkmassa. Det sades till mig: ”Det är ditt samfund och med dem finns 70.000 personer som träder in i paradiset utan räkenskap eller straff.”2

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade om den förtrogne Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som krossade avgudadyrkarna med slående bevis och belägg:

فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Lût, som trodde på honom, sade: ”Jag vill utvandra till min Herre. Det är Han som är den Allsmäktige, den Vise!”3

Allâh (ta´âlâ) sade om Lûts (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans troende sällskaps – som förmodligen var bara hans döttrar – räddning från straffet:

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ

”Vi skulle föra bort de troende men, frånsett ett hus, fann vi inga muslimer.”4

Det drar dock inte ned någonting alls på profeternas status. Profeternas status förblir ju den högsta; de är de noblaste och ädlaste människorna och de är högst uppsatta sett till manlighet, mod, vältalighet, retorik, klarifikation, välvillighet och uppoffring. De utförde sin plikt på bästa möjliga sätt då de kallade till monoteism, förkunnade, spred glada budskap och varnade. Så om deras anhängare är få eller till och med obefintliga, ligger all brist i de samfund som förkastar deras kall eftersom de inte tycker att deras kall lever upp till deras nedriga agendor.

111:40

2al-Bukhârî (5705) och Muslim (220).

329:26

451:35-36