46 – Kapitel 7 – De som ber statyer och döda om medling har samma mål III

”Och Allâh skall säga: ”Îsâ, son av Maryam! Är det du som uppmanade människorna att dyrka dig och din moder som gudomliga väsen vid sidan av Allâh? Han skall svara: ”Fri är Du från brister! Hur skulle jag kunna säga vad jag inte har rätt att säga? Om jag hade sagt detta skulle Du helt visst ha vetat det. Du vet vad som är i mitt innersta men jag vet inte vad som är i Ditt innersta; Du känner allt det dolda.”” (5:116)

Förklaring

Nämn även för honom Hans (ta´âlâ) ord:

”Och Allâh skall säga: ”Îsâ, son av Maryam…”” (5:116)

Nämn detta för honom så att han får svälja sten och se att det visst finns otrogna som tillber helgon och rättfärdiga människor. Sålunda finns det ingen skillnad mellan honom och dessa otrogna.