46. Hizbiyyûn själva dömer inte med Allâhs lag

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Israelerna leddes av profeterna. Så fort en profet hade dött efterträddes han av en annan profet. Det finns emellertid ingen profet efter mig men det kommer att finnas många kalifer.” De sade: ”Vad befaller du oss?” Han sade: ”Uppfyll det ena trohetslöftet efter det andra och ge dem deras rättighet. Allâh kommer att fråga dem om det som Han har gett dem makt över.”1

Han sade inte att vi skulle ställa dem inför rätta, revoltera mot dem, göra uppror mot dem eller ta våra rättigheter. Vissa av de större revolutionärerna säger att de inte väntar på någon lösning från himlen och att de måste ta tag i sina rättigheter på egen hand och uppmanar folkmassorna till samma sak. De reagerar inte så utav vaksamhet för Allâhs religion eller samfundet. Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den vaksammaste människan. Vid ett tillfälle sade Sa´d (radhiya Allâhu ´anh):

”Vad anser du om jag hittar en man med min hustru och hämtar fyra vittnen? Jag svär vid Allâh att jag kommer att hugga honom med svärdspetsen.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Förundras ni över Sa´ds svartsjuka? Jag svär vid Allâh att jag är mer svartsjuk än vad han är och Allâh är mer svartsjuk än vad jag är. Därför har Han förbjudit oförskämdheterna.”2

Trots det sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”… ge dem deras rättighet. Allâh kommer att fråga dem om det som Han har gett dem makt över.”

Det är inte du som skall ställa ledaren inför rätta. Råd honom istället. Antingen tar han till sig eller också har du gjort din plikt. Härda så länge han ber. Detta är ju inte våra egna ord. De sticker dock folk i ögonen och är besvärliga att höra:

فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا

”Nej, vid din Herre! De är inte troende förrän de sätter dig som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt.”3

De ropar efter Hâkimiyyah utan att låta sig dömas av Allâh och Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Ahl-ul-Bid´a tror på panenteism, gör Takfîr på samfundet och anser att Qur’ânen är skapad. De dömer ju inte med med Allâhs lag. De behagas inte av att dömas med Allâhs lag i sådana frågor. De är så långt borta från Allâhs lag de bara kan vara. De ropar efter Allâhs lag hela tiden samtidigt som de är de största upprorsmakarna mot Allâhs lag och hänvisning till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Är dessa hadîther bara på skoj? De anser att dessa hadîther stödjer de otrogna och ateisterna.

1al-Bukhârî (3455) och Muslim (1842).

2al-Bukhârî (7416) och Muslim (1499).

34:65