46. Han är i höjden och ovanför allting

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

at-Tadmuriyyah, sid. 35-36

Detsamma gäller Hans (ta´âlâ) ord:

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

Kan ni vara säkra på att Han, som är ovanför himlen, inte låter jorden uppsluka er?”1

Den som får för sig att versen betyder att Han är innanför himlarna är enhälligt okunnig och vilsen. Även om vi säger att solen och månen i himlen fordrar det, beror prepositionen (فِي) både på det som företräder den och det som efterträder den; den beror på vad som bihängs det. Därför finns det skillnad mellan en sak i en plats, en kropp i en omslutning, en oväsentlighet i en kropp, ett ansikte i en spegel och ett tal i ett papper. Alla är unika på sina sätt ehuru prepositionen (فِي) används i allihopa.

Om någon undrar huruvida Tronen är (فِي) himlen eller (فِي) jorden, är svaret (فِي) himlen. Om någon frågar huruvida paradiset är (فِي) himlen eller (فِي) jorden, är svaret (فِي) himlen. Men det fordrar dock inte att Tronen eller ens paradiset är inuti himlarna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

När ni tillber Allâh, ska ni fråga Honom om Firdaws, som är paradisets bästa och högsta nivå och vars tak är den Nåderikes tron.”2

Detta paradiset, vars tak är Tronen, är ovanför rymderna trots att det också är (فِي) himlen. För övrigt åsyftar ordet (السَّمَاء) höjd, oavsett om den är ovanför rymderna eller under dem. Han (ta´âlâ) sade:

فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ

“… låt honom då fästa ett rep i taket och knäcka sina halskotor.”3

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا

”… så låter Vi rent vatten falla från skyn.”4

När det är allmänt vedertaget bland de adresserade att Allâh är den Höge och den Högste och ovanför allting, är det allom bekant att Hans ord:

أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ

Kan ni vara säkra på att Han, som är (فِي) himlen, inte låter jorden uppsluka er?”

betyder att Han är i höjden och ovanför allting.

167:16

2al-Bukhârî (2790) och (7423).

322:15

425:48