46. Erinran i samband med riddjurets snubbling

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Sahîh-ul-Kalim at-Tayyib, sid. 112-113

Verifiering och korrigering: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

184 – En man berättade:

”Jag satt bakom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när hans riddjur snubblade varvid jag sade: ”Må Satan gå under!” Då sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Säg inte: ”Må Satan gå under!” Om du säger det ser han upp till sig själv så att han blir lika stor som ett hus och säger: ”Jag svär vid min styrka!” Säg i stället:

بسم الله

”I Allâhs namn.”

Säger du det krymper han så att han blir lika liten som en fluga.”1

1Abû Dâwûd med en autentisk berättarkedja.