46. Den som nedvärderar följeslagarna är en innovatör

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Den som nedvärderar en av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, hatar honom på grund av något som han har gjort eller nämner hans dåliga sidor är en innovatör till dess att han ber om nåd för dem allesammans och inte har något emot någon av dem.”

Häri nämner Imâm Ahmad (rahimahullâh) att den som hatar någon av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare är en innovatör. Detsamma gäller den som nämner en följeslagares dåliga sidor; han är också en innovatör. Han förblir i det tillståndet till dess att han ber om nåd för dem alla och inte har något emot någon av dem. Ty Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har berömt dem allesammans i Sin skrift. Den som nedvärderar dem protesterar mot sin Herre (subhânahu wa ta´âlâ). På grund av sin innovations synd kommer han att betala räkenskap för den när han träffar sin Herre (djalla wa ´alâ).

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Låt mina följeslagare vara i fred. Jag svär vid Honom i Vars hand Muhammads själ ligger att om någon av er hade skänkt guld motsvarande Uhud skulle det inte ha uppfyllt två sammansatta händer av det eller ens hälften av det.”1

Allâh (ta´âlâ) sade:

لَقَد تَّابَ الله عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ

”Allâh har i Sin nåd inneslutit profeten och utvandrarna och hjälparna – dem som följde honom i de mörka stunder, då några bland de troende nära nog hade svikit. Ja, Han inneslöt dem [alla] i Sin nåd; Han, den Barmhärtige, ömmade för dem.”2

1al-Bukhârî (3673) och Muslim (2541).

29:117