46. Bilder på tyger

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 118-119

I Abû Talhahs hadîth står följande:

”Änglar går inte in i hem vari det finns bilder frånsett en gravyr på ett tyg.”

Det vill säga en gravyr på ett nedvärderat tyg som inte är upphängt, vilket ´Â’ishahs hadîth gör gällande. Hennes hadîth konkretiserar att änglar kommer inte in i hem vari det finns bilder på väggarna till skillnad från nedvärderade bilder. Hon sade:

”Jag såg honom ligga på en av dem som var figurerad.”

Det är sådana bilder som inte förhindrar änglarna från att komma in i hem. ´Â’ishahs hadîth är detaljerad och specificerar Abû Talhahs hadîth varför det är otillåtet att utgå efter den, vilket författaren gör. Därtill förfelade han en andra gång när han argumenterade med hadîthen för att tillåta teckningar. Det är ett felslut. Hadîthen tillåter bara det jag nyligen har klargjort. Den hadîthen går inte alls in på avbildning till skillnad från ´Â’ishahs hadîth som uttryckligt förbjuder bilder på tyger. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Människor som gör dessa bilder kommer att straffas.”

Det är inte tillåtet att lämna den till förmån för Abû Talhâhs irrelevanta hadîth, något alla opartiska människor kan se.

Med det sagt är det inte tillåtet att köpa kläder med bilder på ehuru avsikten är att nedvärdera dem, ty sådana köp innebär samarbete om synd. Den som köper sådana kläder utav okunnighet om förbudet får använda dem i nedvärderande syfte, vilket ´Â’ishahs hadîth bevisar. Därtill är det möjligt att bilden i hadîthen:

”Jag såg honom ligga på en av dem som var figurerad.”

var halverad varför bilden var onaturlig. På så viss kombinerade Hâfidh Ibn Hadjar de båda hadîtherna. Därefter hittade jag en rapportering från Abû Hurayrah där Djibrîl sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam):

”I huset fanns det skulpturer på draperiet. Befall att skulpturernas huvuden tas bort så att de blir som träd. Befall att draperiet klipps och görs till två kuddar som trycks ned.”

Dess återberättare är den Autentiskas återberättare, vilket jag har klargjort i ”Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah”.