46. Bevis för Allâhs skepnad

46 – Muhammad bin Sahl bin al-Fadhl al-Kâtib berättade för oss: Humayd bin ar-Rabî´ berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss, från Muhammad bin ´Adjlân, från Sa´îd bin Abî Sa´îd, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om någon av er slår, så skall han undvika ansiktet. Inte heller skall han säga: ”Må Allâh förfula ditt ansikte och din likes ansikte.” Allâh (´azza wa djall) har helt visst skapat Âdam i Sin skepnad.”