45. Världens imamer om Allâhs höghet

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 71-72

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

al-Awzâ´î var en av de fyra största imamerna på efterföljarnas efterföljares tid. Mâlik var imamen av Hidjâz, al-Awzâ´î av Levanten, al-Layth av Egypten och ath-Thawrî av Irak. Han berättade att efterföljarnas epok präglades av tron på Allâhs (ta´âlâ) befintlighet ovanför tronen och alla andra Hans egenskaper som bekräftas enkom via Qur’ânen och Sunnah.

Abû Bakr al-Khallâl rapporterade i ”Kitâb-us-Sunnah” att al-Awzâ´î sade:

az-Zuhrî och Makhûl brukade säga: ”Framför dessa hadîther ordagrant.”

Han återberättade också från al-Walîd bin Muslim som sade:

Jag frågade al-Awzâ´î, Mâlik bin Anas och Sufyân ath-Thawrî om hadîtherna kring beskådningen och annat. De sade: ”För dem vidare ordagrant utan föreställning.”

KOMMENTARER

Dessa fyra var världens imamer på sin tid; Mâlik i Madînah, ath-Thawrî i Kûfah, Irak, al-Awzâ´î i Levanten och al-Layth bin Sa´d i Egypten. De var världens imamer och lärde på sin tid sett till pålitlighet, återberättelse och förståelse. Må Allâh benåda dem. De sade:

För dem vidare ordagrant utan föreställning.”

Det vill säga att ni ska betro dem som de har kommit från Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) – utan föreställning. Ty ingen annan än Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vet hur Hans egenskapers beskaffenhet är. Till följd därav sade Mâlik (rahimahullâh) när han blev frågad om Allâhs resning:

Resningen är inte okänd. Beskaffenheten är obegriplig. Det är obligatoriskt att tro på den och det är innovation att fråga om den.”

Detsamma har rapporterats från hans lärare Rabî´ah och Troendes moder Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ). Liknande sade al-Layth bin Sa´d al-Misrî, Sufyân ath-Thawrî, al-Awzâ´î, Ishâq bin Râhûyah, Ahmad bin Hanbal, Sufyân bin ´Uyaynah och andra imamer i islam. Alla hade denna dogm. Egenskapsrelaterade verser och hadîther måste framföras ordagrant utan tolkning och avvikelse. De ska framföras ordagrant och med tro på att de är sanna och Allâhs (´azza wa djall) bekräftade egenskaper som tillkommer Hans (subhânahu wa ta´âlâ) majestät och inte liknar skapelsens egenskaper. Han (subhânah) sade:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ  لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Säg: ”Han är Allâh – En, Allâh, den Fullkomlige, den av skapelsen Oberoende, av vilken alla beror. Han har inte avlat och inte blivit avlad, och ingen finns som kan liknas vid Honom.”1

فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ

Och gör inte Allâh till föremål för jämförelser!”2

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”3

1112:1-4

216:74

342:11