45. Profeternas kall var inte materiella

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Manhadj-ul-Anbiyâ’ fîd-Da´wah ilâ Allâh, sid. 84-85

3 – Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) ålade inte profeterna att först och främst utropa ett land och störta ett annat, vilket bevisar en ypperlig vishet. Ty kall till utrop av länder genererar personliga och jordiska intressen1, vilket medför att många kommer snabbt att sluta sig till den sortens rörelse i hopp om att leva upp till sina personliga önskningar och mål. Förmodligen var det bland annat därför – och Allâh vet bättre – som profeternas kall och metodiker inte ackompanjerades av gnistrande slogans som på ett eller annat sätt ingav känsla av girighet och snabbuppnåeliga resultat. Istället var deras kall byggt på en vis, ren och ädel metod som medförde prövningar och tester. De betroddes bara av ärliga troende som saknade lust till personliga intressen. Med sin tro på Honom och dyrkan av Honom allena och lydnad gentemot Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam), eftersträvade de bara paradiset och sin Herres välbehag. De fruktade ingenting annat än Hans vrede och smärtsamma straff. Därför var det oftast fattiga, arma och svaga människor som följde profeterna. Allâh (ta´âlâ) berättade att Nûhs (´alayhis-salâm) folk sade:

أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ

Skall vi tro på dig som har slöddret till anhängare?”2

Han (ta´âlâ) sade om Sâlihs (´alayhis-salâm) folk:

قَالَ الْمَلأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا بِالَّذِيَ آمَنتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

”Folkets högmodiga äldste frågade dem av de svaga som trodde: ”Är ni helt säkra på att Sâlih är sänd av sin Herre?” De svarade: ”Vi tror på det som han har fört med sig.” De högmodiga äldste sade: ”Vi förnekar det som ni tror på.”3

Heraklios sade till Abû Sufyân:

Jag frågade dig om det är nobla eller svaga människor som följer honom, och du svarade att det är svaga människor som följer honom. Det är just de som följer sändebuden.”4

Kallelse till utrop av länder är mycket enklare och får mycket snabbare respons, ty de flesta människorna är materiella och vällustiga.

1Det sker med många politiska kall varav al-Ikhwân al-Muslimûn är det sista exemplet på dem.

226:111

37:75-76

4al-Bukhârî (6).