45. Okunnig muslim ligger risigt till

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 52

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

Det är den obeväpnade monoteisten som ligger risigt till.

FÖRKLARING

Hotet från profeternas fiender drabbar endast monoteisten som obeväpnad färdas på vägen. Han har ingen kunskap som han kan beväpnas med. I detta fall befaras det att en avgudadyrkare debatterar med honom, förlorar sina bevis  och går under. En person måste ha kunskap för att avvisa tvivlen och besegra fienden. En debattör behöver göra två saker:

1 – Fastställa sin åsikts bevis.

2 – Tillintetgöra sin motståndares bevis.

Detta kan bara uppnås med kunskap om ens sanning och kunskap om motståndarens osanning. Detta måste uppfyllas för att motståndares bevis skall avfärdas.