45. Molnen behöver inte jorden

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

at-Tadmuriyyah, sid. 35

Så när Han (subhânahu wa ta´âlâ) säger:

وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ

”VI HAR byggt världsalltet och gett det en fast struktur.”1

kan man undra vem som får för sig att Han byggde det lik en behövande skapelse, som behöver korgar, spadar, tegelstenar, berg, lera och medarbetare.

Det är ju allom bekant att Allâh (ta´âlâ) skapade vissa skapelser ovanpå andra, utan att den högre skapelsen behöver den lägre. Luften är ovanför jorden och behöver inte den för att bli buren. Molnen är ovanför jorden och behöver inte den för at bli burna. Himlarna är ovanför jorden och behöver inte den för att bli burna. Hur ska då den Höge och den Högste, alltets Herre och Konung, vara i behov av Sin skapelse eller tron om Han är ovanför dem? Hur kan Hans höghet över Hans skapelse erfordra behov när inte ens skapelsernas höghet erfordrar behov? Det är bekräftat att om skapelsen inte är i behov av något, kan det behovet inte heller vara befintligt i relation till Skaparen.

151:47