45. Inte så länge de ber

Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ni kommer att få ledare varpå ni kommer att vara bekanta med något och obekanta med något annat. Den som fördömer har skonats och den som hatar har rentvåtts. Problemet är han som behagas och följer.” De sade: ”Allâhs sändebud! Skall vi inte bestrida dem?” Han svarade: ”Nej, inte så länge de ber.”1

Så länge de ber är det inte tillåtet att revoltera mot dem. Vad skall då sägas om de ber, fastar, betalar allmosa, vallfärdar och låter muslimerna göra allt detta och mer därtill? Hur förhåller sig dagens revoltörer till detta? Hur förhåller de sig till hadîthen:

”Nej, inte så länge de ber.”

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd dem och sade:

”Nej, inte så länge de ber.”

Trots att ledarna har försummat stora delar av islam sade han:

”Nej, inte så länge de ber.”

Han sade inte:

”Nej, inte så länge de ber, betalar allmosa, vallfärdar…”

Han sade bara:

”Nej, inte så länge de ber.”

Varför det? Därför att uppror resulterar med nackdelar. Islam rinner ut i sanden. Muslimerna rinner ut i sanden. Samfundet går under. Sedefördärv sprids och frukterna av mödor ödeläggs. Hedern missbrukas. Muslimerna förnedras och försvagas så att de blir till ett enkelt byte för fienderna. Uppror efter uppror.

Idag har revoltörer fått sina länder via revolutioner, val och annat. Vad har de åstadkommit? Vad har de levt upp till? De är så långt borta från tillämpningen av islam de bara kan vara. De till och med går om de vilsna ledarna genom att anordna konferenser för att ena religioner, bygga kyrkor, bygga broar med nasaréer och förnedra och utnyttja muslimerna och förstöra deras religiösa och världsliga angelägenheter. De har tagit sig fram via val, revolutioner och annat och de är med i ministeriet. Det är bara tomt prat. De finns ingen skillnad mellan dem och andra. Vi litar inte på dem. Deras mål är bara makt oavsett tillvägagångssätt. Därefter vänder de islam ryggen. Det har ni själva fått erfara och sett i olika länder. Först gör de revolution i islams namn. Sedan störtas de av en kommunist eller någon annan vilsen ideologi. All vishet finns i vägledningen som förespråkades av den vise, barmhärtige, ömme, modige och heroiske lagstiftaren (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han lärde samfundet mod, men i den här frågan befallde han det att härda till dess att det ser en klar otro.

1Muslim (1854).