45. Ibn ´Uthaymîns utvalda åsikter om strykningen på fotbeklädnaden

بسم الله الرحمن الرحيم

و الصلاة و السلام على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين

Dessa frågor är relaterade till strykningen på läderstrumporna. Jag har nöjt mig med åsikterna som jag tycker är korrekta enligt bevisen. Jag ber Allâh (ta´âlâ) att arbetet utförs uppriktigt för Allâhs sak och att det stämmer överens med Hans föreskrift.

1 – De lärda (rahimahumullâh) har delade åsikter om strykningen på ihåliga läderstrumpor. Den korrekta åsikten är att strykningen är tillåten så länge fotbeklädnaden fortfarande kallas för ”läderstrumpor”. Den åsikten har Ibn-ul-Mundhir som har citerat samma sak från ath-Thawrî, Ishâq, Yazîd bin Hârûn och Abû Thawr. Åsikten har även Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah så länge fotbeklädnaden fortfarande kallas för ”läderstrumpor” och är möjliga att gå i.

2 – Enligt den korrekta åsikten är det tillåtet att stryka på tunna läderstrumpor. an-Nawawî sade:

”Våra kollegor har citerat ´Umar och ´Alî (radhiya Allâhu ´anhumâ) som tillät att strumpor stryks ehuru de är tunna. Samma sak har de citerat Abû Yûsuf, Muhammad, Ishâq och Dâwûd om.”

Han sade också:

”Den korrekta åsikten är den Abût-Tayyib, al-Qaffâl och andra forskare har nämnt, nämligen att det är tillåtet så länge det är möjligt att gå i dem oavsett hur de är. Annars är det inte tillåtet.”

3 – Den boendes tidsfrist varar ett dygn medan resenärens tidsfrist varar tre dygn. Tidsfristen inleds från och med den första strykningen efter att det rena tillståndet har brutits. Det är den korrekta åsikten som är en av Ahmads åsikter. Den åsikten har al-Awzâ´î, Abû Thawr och Ibn-ul-Mundhir som citerade liknande från ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh). an-Nawawî sade:

”Det är bevisligen den korrekta åsikten.”

4 – Om personen tar på sig läderstrumporna i hemstaden och sedan påbörjar sin resa innan tvagningen bryts, så skall han stryka i egenskap av en resenär.

5 – Om personen tar på sig läderstrumporna under resan och återvänder till hemstaden innan tvagningen bryts, så skall han stryka i egenskap av en boende.

6 – Om personen tar på sig läderstrumporna i hemstaden, bryter tvagningen och sedan påbörjar sin resa innan strykningen, så skall han stryka i egenskap av en resenär.

7 – Om personen tar på sig läderstrumporna under resan, bryter tvagningen och sedan återvänder till hemstaden innan strykningen, så skall han stryka i egenskap av en boende.

8 – Om personen tar på sig läderstrumporna i hemstaden, bryter tvagningen, stryker på läderstrumporna och sedan påbörjar sin resa innan tidsfristen går ut, så skall han stryka i egenskap av en resenär. Det är den korrekta åsikten. Det är Abû Hanîfahs åsikt och åsikten som Ahmad återvände till. Det står i ”al-Fâ’iq”:

”Det är det senaste uttalandet och det är den valda åsikten.”

Och om tidsfristen går ut innan han påbörjar sin resa, måste han tvätta fötterna i samband med tvagningen.

9 – Om personen tar på sig läderstrumporna under resan, bryter tvagningen, stryker på läderstrumporna och sedan återvänder till hemstaden, så skall han stryka i egenskap av en boende om tidsfristen inte har gått ut. Annars får han ta av dem. Det står i al-Mughnî:

”Jag känner inte till att det finns delade åsikter om det.”

10 – Om personen tar på sig ett par strumpor eller läderstrumpor och därefter ännu ett par ovanpå det första paret innan tvagningen bryts, så får han stryka på vilket par han än vill.

11 – Om personen tar på sig ett par strumpor eller läderstrumpor, bryter tvagningen och därefter ännu ett par ovanpå det första paret innan han tvår sig, så skall han stryka på det understa paret.

12 – Om personen tar på sig ett par strumpor eller läderstrumpor, bryter tvagningen, stryker på dem och sedan tar på sig ännu ett par, så får han stryka på det översta paret. Det är den korrekta åsikten. Det står i ”al-Furû´”:

”Dock har även den tillåtande åsikten en poäng, vilket Mâlik anser.”

an-Nawawî sade:

”Det är den starkaste och valda åsikten eftersom han tog på dem i ett rent tillstånd. Deras resonemang att reningen är ofullkomlig är fel.”

Utmed det inleds tidsfristen från och med den första strykningen på det första paret.

13 – Om personen tar på sig ett par läderstrumpor på ett tidigare par, eller ett par strumpor, stryker på det översta paret och sedan tar av det, kan han då stryka på det understa paret resten av tiden? Jag har inte sett någon uttryckligt säga det, men an-Nawawî nämnde att Abûl-´Abbâs bin Suraydj tog upp tre betydelser kring det varav en är att galoscherna är som läderstrumpor; det översta paret är som ovandelen och det understa paret är som underdelen. Baserat på det är det tillåtet att stryka på det första paret så länge det översta parets tidsfrist gäller liksom läderstrumpans innersida stryks om dess ovansida är trasig.

14 – Tvagningen bryts inte i samband med att de strukna läderstrumporna eller strumporna tas av. Personen får be i det tillståndet till dess att hans tvagning bryts. Det är den korrekta åsikten. Ibn-ul-Mundhir citerade den från flera efterföljare. Den åsikten har även Ibn Hazm som sade att flera av Salaf hade den. an-Nawawî sade:

”Det är den valda och starkaste åsikten.”

Även Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah har den åsikten.

15 – Tvagningen bryts inte när tidsfristen går ut. Personen får be i det tillståndet till dess att hans tvagning bryts. Det är den korrekta åsikten och has även av dem som anser att tvagningen inte bryts i den föregående frågan. Ibn Hazm sade:

”Detta är den enda tillåtna åsikten.”

Ibn Hazm sade också:

”Om han stryker en minut innan tiden går ut, så får han be i det tillståndet så länge hans tvagning inte bryts.”

Och Allâh vet bättre. Må Allâh hylla och sända fred över vår profet Muhammad, hans ätt, hans följeslagare och hans anhängare fram till Domedagen.

Skrivet 7 Rabî´ ath-Thânî 1411 och lov och pris tillkommer Allâh, skapelsernas Herre.