45. Den som förtalar tiden besvärar Allâh

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

1 – Allâh (ta´âlâ) sade:

وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ

”Och de säger: ”Det finns inget liv utom livet på jorden. Några [av oss] dör och några lever [vidare] och enbart tiden förintar oss.”1

2 – Det har rapporterats autentiskt via Abû Hurayrah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (ta´âlâ) sade: ”Människan besvärar mig. Hon förtalar tiden – Jag är tiden; Jag vänder på natten och dagen.”2

I en annan rapportering står det:

”Förtala inte tiden. Allâh är förvisso tiden.”3

FÖRKLARING

Med den här rubriken vill författaren klargöra att förtal av tiden och andra synder nedsätter och försvagar Tawhîd och reducerar dess fullkomlighet. Det är obligatoriskt att undvika alla synder som försvagar tron däribland förtal av tiden, vinden och allting annat som inte förtjänar att förtalas. Det är obligatoriskt att avstå allt som förargar Allâh.

Tiden är skapad och kontrollerad. Den kan inte göra något på egen hand. Det är Allâh (ta´âlâ) som förfogar över den. Tiden utgörs av natten och dagen. Den som förtalar den besvärar Allâh. Ingen kan skada Allâh, men synder besvärar Honom eftersom de förargar Honom. Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا

”Allâh fördömer dem som smädar och sårar Honom och Hans sändebud, och Han förbannar dem i detta liv och i det kommande; Han har ett förnedrande straff i beredskap för dem. ”4

Förtal av tiden innebär förtal av skedet som består av dag och natt. Exempel på det är att man ber Allâh förbanna en stund eller en dag eller att man ber Honom låta bli att välsigna en dag och så vidare. Att förtala tiden innebär att kränka den, förbanna den eller be mot den.

Det är emellertid inget förtal att beskriva tiden som svår. Exempel på det är att man säger att dagen är tuff, svår, sorglig, kall eller varm.

2 – Det har rapporterats autentiskt via Abû Hurayrah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh (ta´âlâ) sade: ”Människan besvärar mig. Hon förtalar tiden – Jag är tiden; Jag vänder på natten och dagen.”

I en annan rapportering står det:

”Förtala inte tiden. Allâh är förvisso tiden.”

Här förklaras tiden och att den är natten och dagen. Det är Allâh som vänder på dem. Den som förtalar tiden förtalar Honom som har skapat den och vänder på den. Det är nämligen inte tillåtet.

De som säger att ad-Dahr, tiden, är ett av Allâhs namn har fel. En av dem är Ibn Hazm. Hadîthen betyder att det är Allâh som har skapat tiden och försett den med allt som den utgör. Av samma typ är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Förtala inte vinden.”5

Detsamma gäller förtal av kameler, får, kor och allting annat som inte förtjänar att förtalas. Förtal nedsätter nämligen ens tro och Tawhîd.

145:24

2al-Bukhârî (4826) och Muslim (2246).

3Muslim (2246).

433:57

5at-Tirmidhî (2252), Ibn Mâdjah (3727), Ahmad (7407), al-Hâkim (3075) och al-Bukhârî i ”al-Adab al-Mufrad” (719). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Ibn Mâdjah” (3003).