45. Den kloke och överseendet med människorna

1 – Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”En man kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Jag har släktingar som skär banden från mig medan jag binder dem med dem, bemöter mig dåligt medan jag bemöter dem väl och behandlar mig dåligt medan jag är öm mot dem.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Om det är som du säger är det som om du strör glödande aska på dem. Du kommer att få en hjälpare från Allâh så länge du är på det viset.”

2 – Den kloke är ålagd att vänja sig vid att ha överseende med alla människor och låta bli att ge igen. Det finns inget som kväver ett dåligt bemötande som ett fint bemötande. Det finns inget som får det dåliga bemötandet att växa och brinna som hämnd.

3 – Ayyûb sade:

”En man kommer inte att bli ädel förrän han har två egenskaper; avhållsamhet från det som människorna har och överseende med dem.”

4 – ´Umar bin ´Abdil-´Azîz sade:

”Det Allâh älskar mest är tre saker; överseende i samband med makt, måttlighet i samband med förmögenhet och mildhet i samband med dyrkan. Det finns ingen som är vänlig mot någon i detta liv utan att Allâh är vänlig mot honom på Domedagen.”

5 – Den kloke är ålagd att ha överseende med allmänheten som behandlar honom illa i hopp om att Allâh har överseende med hans illdåd från hans tidigare dagar. Den överseende har överseende för att han föredrar belöning. Den som straffar löper stor risk att ångra sig för sitt straff även om det egentligen är en hämnd. Beträffande den som har en bror som han älskar, skall han förlåta honom livet ut.

6 – al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

”Härda med din bror till dess att han gör 70 fel.” Det sades: ”Abû ´Alî! Hur kommer det sig?” Han svarade: ”För din bror för Allâhs sak gör inte 70 fel.”

7 – al-Fudhayl bin ´Iyâdh sade:

”Den som letar efter en broder utan brister kommer inte att ha någon broder.”

8 – De som är i minst behov av hat är de som låter bli att ge igen. De ädlaste människorna är de som bemöter ett dåligt uppförande med ett ömt uppförande. Dygden tillkommer endast den som är bra mot den som är dålig mot honom. Att vara bra tillbaka mot den som behandlar en bra är endast en jämlik karaktär. Det kan även djur vara ibland. Om överseendets enda fina egenskap hade varit att själen och hjärtat är utvilade skulle det räckt för att ålägga den kloke att inte förorena sin tid med djurens karaktärer och ge igen. Den som bemöter ett dåligt bemötande med ett dåligt bemötande gör dåligt ifrån sig även om det inte var han som började.

9 – Luqmân sade till son:

”Den som säger att ondskan släcker ondskan har ljugit. Om han talar sanning får han tända en brasa bredvid en annan brasa och se om de släcker varandra. Det är godheten som släcker ondskan på samma sätt som vattnet släcker elden.”

10 – Den kloke uppför sig väl när han bemöts respektlöst och låter bli att ge igen.