45. Bilder på väggar

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Âdâb-uz-Zifâf, sid. 116-118

38 – Bröllopet får inte bestå av synder

Det är obligatoriskt att undvika allting som går emot religionen, framför allt sådant som har blivit vanligt vid liknande evenemang. På grund av de lärdes tystnad tror många människor att företeelserna är tillåtna och harmlösa. Härmed uppmärksammar jag om några viktiga saker:

1 – Bilder på väggar

Det är inte tillåtet att ha avbildningar på väggar, oavsett om de är skulpturer eller bilder, handgjorda eller fotograferade. Den förmögne är ålagd att ta ned dem om han inte klarar av att riva sönder dem. Det finns flera hadîther i sakfrågan varav en återberättas av ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:

”En gång kom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hem till mig när jag hade prytt min hytt med figurerade draperier1. Hans ansiktsdrag ändrades. Han tog tag i draperierna och rev sönder dem. Därefter sade han: ”´Â’ishah! Människor som får det strängaste straffet på Domedagen är de som utmanar om Allâhs skapelse2.” Vi skar sönder dem och gjorde en eller två kuddar av dem. [Jag såg honom ligga på en av dem som var figurerad.]”3

1I en formulering står det att figurerna var bevingade hästar.

2I en annan formulering heter det:

“Människor som gör dessa bilder kommer att straffas. Det kommer att sägas till dem: “Uppliva det ni har skapat.” Därefter sade han: ”Änglarna går inte in i ett hem vari det finns bilder.”

3al-Bukhârî, Muslim som står för formuleringen, al-Baghawî i “Sharh-us-Sunnah”, ath-Thaqafî i “ath-Thaqafiyyât”, ´Abdur-Razzâq i “al-Djâmi´” och Ahmad som står för det sista tillägget. Dess berättarkedja är utmed Muslims villkor.

Hadîthen består av två kuriosum:

1 – Det är förbjudet att hänga bilder och föremål som består av bilder.

2 – All sorts avbildning är förbjuden, oavsett om det rör sig om skulpturer eller annat. an-Nawawî sade:

“Vissa bland Salaf förbjöd bara skulpturer. Den åsikten är falsk, ty bilderna på det draperi som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fördömde var inga skultpturer. Det till trots befallde han att det tas bort.”

En författare idag menar att bilderna i ´Â’ishahs hadîth var overkliga då det inte finns några bevingade hästar på riktigt. Enligt honom var det orsaken bakom profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förakt. Det motargumentet är falskt på grund av flera orsaker:

1 – Det finns ingenting i hadîthen som anvisar på något som helst sätt att fördömandet berodde på en overklig fantasifigur. Tvärtom säger hadîthen:

”Änglarna går inte in i ett hem vari det finns bilder.”

Bilderna nämns oinskränkt, inga specifika bilder kommer på tal. Till följd därav rev profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sönder draperiet och befallde att det tas bort så att inte änglarna skulle förhindras från att komma in. Det är solklart.

2 – Om motargumentet vore korrekt skulle inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) godkänt ´Â’ishahs leksaker i form av bevingade hästar. Härmed faller författarens invändning medan hadîthen förblir rådande.