45. Bevis för Allâhs fingrar 4

45 – Abû Bakr an-Naysâbûrî berättade för oss: al-´Abbâs bin al-Walîd bin Yazîd berättade för oss: Min fader underrättade mig: Ibn Djâbir berättade för oss… Också al-Husayn bin Ismâ´îl berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Yûnus as-Sarrâdj berättade för oss: al-Walîd bin Muslim berättade för oss, från Ibn Djâbir, från Busr bin ´Ubaydillâh al-Hadhramî, från Abû Idrîs al-Khawlânî: Jag hörde an-Nawwâs bin Sam´ân al-Kullâbî säga: Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

Det finns inte ett hjärta utan att det befinner sig mellan två av skapelsernas Herres fingrar. Om Han vill upprätta det, gör Han det, och om Han vill vilseleda det, gör Han det.”

Han sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade säga:

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثبتنا عَلَى دِينِكَ

Du som vänder på hjärtan! Stabilisera oss utmed Din religion. Vågen är i den Nåderikes (´azza wa djall) hand. Han sänker den och lyfter den.”

al-´Abbâs sade:

… mellan den Nåderikes (´azza wa djall) fingrar. Om Han vill upprätta det, gör Han det, och om Han vill vilseleda det, gör Han det.”

Han sade också:

ثبت قلوبنا عَلَى دِينِكَ

Stabilisera våra hjärtan utmed Din religion. Vågen är i den Nåderikes hand. Han sänker och upphöjer folk fram till Domedagen.”