45. Beskådningen av Allâh är klar och tydlig

Detsamma gäller hadîthen om beskådningen:

Ni kommer sannerligen att få se er Herre liksom ni ser fullmånen – inga svårigheter kommer ni att få uppleva med att se Honom.”

Ni kommer alltså inte att behöva trängas. Beskådningen kommer att vara uppenbar och ingen trängsel kommer att behövas. Det är vid oklarheter som folk trängs för att kunna beskåda något. De säger till varandra:

Titta! Titta!”

Detta eftersom det beskådade är oklart. Däremot är beskådningen av Allâh klar och tydlig, liksom beskådningen av solen i en molnfri himmel. Det behövs varken trängsel eller hop för att se den. Alla ser den, klart och tydligt, från sina platser. Alla ser den, klart och tydligt, från sina platser, och de lägger ingalunda möda för att se den.