45. Berömvärt och klandervärt tålamod

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Abî Bakr bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

´Uddat-us-Sâbirîn wa Dhakhîrat-ush-Shâkirîn, s. 76-78

Det finns två sorters tålamod: klandervärt tålamod och berömvärt tålamod.

Klandervärt tålamod är tålamod med återhållsamhet från Allâh, Hans vilja, Hans kärlek och hjärtats färd till Honom. Det tålamodet utplånar slavens fullkomlighet till fullo och hans förmåga till det syfte som han är skapad för. Inte nog med att det är det fulaste tålamodet utan också det största och starkaste tålamodet. Inget tålamod är starkare än det tålamod som innebär återhållsamhet från ens älskling som man inte kan leva utan. Inte heller är någon avhållsamhet starkare än avhållsamhet från det som Allâh har förberett för Sina slavar och som ett öga aldrig har sett, ett öra aldrig har hört och ett människohjärta aldrig har anat. Avhållsamhet från det är den största avhållsamheten. När en man sade till en avhållsam individ, vars avhållsamhet han var förtjust i, att han aldrig sett någon så avhållsam som han, sade den avhållsamme:

”Du är mer avhållsam än jag. Jag är avhållsam från jordelivet, som kommer att avta och upphöra, medan du är avhållsam från efterlivet. Vem är den avhållsamme av oss två?”

Yahyâ bin Mu´âdh ar-Râzî sade:

”Älskarnas tålamod är mer förvånansvärt än de avhållsammas tålamod. Det är förvånansvärt hur de härdar.”

Kring det sades det:

Allt tålamod är berömvärt i alla fall

förutom tålamod utan dig – det är inte berömvärt1

En man ställde sig framför ash-Shiblî och sade:

”Vilket tålamod är det svåraste för de tålmodiga?” Han sade: ”Tålamod för Allâhs sak?” Han sade: ”Nej.” Han sade: ”Tålamod för Allâh?” Han sade: ”Nej.” Han sade: ”Tålamod med Allâh?” Han sade: ”Nej.” Han sade: ”Vad är det då?” Han sade: ”Tålamod utan Allâh.” ash-Shiblî började skrika så att han dog nästan.”2

Det har sagts att tålamod med Allâh är lojalitet medan tålamod utan Allâh är respektlöshet.

Människorna är enade om att tålamod utan den älskade inte är berömvärt – vad gäller då den slav vars fullkomlighet och framgång hänger på hans kärlek? Älskarna har alltid kritiserat sina älskade för deras tålamod utan dem. Som det har sagts:

Tålamod utan dig medför dystra följder

men allt annat tålamod är berömvärt

En annan sade om tålamod utan sin älskling:

När männen leker med allting

ser jag kärleken leka med männen

Hur ska jag vara utan den som är till mig

det högerhanden är till vänsterhanden?

En annan sade när denne beklagade sig över den andres kärlek:

”Om du hade varit ärlig hade du aldrig kunnat vara utan mig.”

När jag klagade på kärleken sade hon ‘Du ljuger!

Hur kan passionerad kärlek härda utan sin älskling?’

1ar-Risâlah al-Qushayriyyah, s. 184.

2ar-Risâlah al-Qushayriyyah, s. 185.