45. Behandling av tvångstankar i bönen

´Uthmân bin Abîl-´Âs (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Allâhs sändebud! Satan kommer mellan mig och min bön och min läsning så att jag blandar ihop den och tvivlar på den.” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det är en djävul vid namnet Khinzab. Om du känner av honom så skall du be om Allâhs skydd och spotta tre gånger till vänster om dig.” Jag gjorde det och Allâh tog bort honom från mig.”1

1Muslim och Ahmad. an-Nawawî (rahimahullâh) sade:

”Hadîthen bevisar att det är rekommenderat att be om Allâhs skydd mot Satan och spotta tre gånger till vänster i samband med tvångstankar.”