45. Bara de ska se Allâh

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah al-Yasîrah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah ash-Shahîrah, sid. 52-53

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

46 – Ens tro på paradisets invånares beskådning är inte korrekt om man betänker den med en viss vanföreställning eller tolkar den med en viss förståelse. Ty tolkning av såväl Beskådningen som allting annat som tillskrivs Herren ska i själva verket inte alls tolkas utan bara bemötas med underkastelse. Det är muslimernas religion.

FÖRKLARING

De troendes beskådning av Herren är en av Hans gåvor som Han ska begåva paradisets invånare med. Den gåvan erhålls bara av personen som känner bevisen och bekräftar dem och att Allâh ska beskådas på riktigt, vilket både Allâh har sagt i Qur’ânen och profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i Sunnah. Men den som betvivlar eller tolkar dem riskerar att bli berövad på beskådningen. Författaren (rahimahullâh) sade:

Ty tolkning av såväl Beskådningen som allting annat som tillskrivs Herren ska i själva verket inte alls tolkas utan bara bemötas med underkastelse. Det är muslimernas religion.”

Det är vad som fordras i såväl detta ämne som i alla andra. Bevisen måste accepteras med underkastelse. Människor som bemöter dem med fördömd tolkning är till följd därav tvivlare och tvångstänkare.