45. Antalet muslimska krigare i slaget vid Uhud

Tusen man begav sig mot Uhud. Någonstans på vägen drog sig ´Abdullâh bin Ubayy tillbaka till al-Madînah i ett följe av 300 mannar. ´Abdullâh bin ´Amr bin Harâm, Djâbirs (radhiya Allâhu ´anh) fader, följde efter dem för att fördöma dem och uppmana dem till återkomst. De svarade:

”Om vi hade vetat att ni verkligen skall kriga hade vi inte återvänt.”

När han insåg att de vägrade återvände han och bespottade dem.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tog befälet över de resterande trupperna. När han kom fram till Uhud vände han berget ryggen och förbjöd mannarna att slå till innan hans order. Morgonen därpå mobiliserade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sina följeslagare inför strid. De hade femtio ryttare. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utsåg ´Abdullâh bin Djubayr al-Awsî till bågskyttarnas ledare, också de var femtio man. Han befallde dem allesammans att förbli på sina platser och vakta muslimernas ryggar. Den dagen tog han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på sig två rustningar.