45. Allâhs sköna namn och höga egenskaper

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Han har de sköna namnen och de höga egenskaperna.

FÖRKLARING

Han (ta´âlâ) sade bland annat:

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى

”Allâh – ingen sann gudom finns utom Han; Hans är fullkomlighetens sköna namn!”1

Alla Allâhs namn är sköna eftersom de står för en fullkomlighet och besitter storslagna betydelser. Varje namn står för någon av Allâhs (´azza wa djall) väldiga egenskaper. De är alltså inga betydelselösa namn. Alla namn bär på väldiga betydelser. Således är de sköna. Den Barmhärtige bevisar barmhärtighet. Den Hörande bevisar hörsel. Den Seende bevisar syn. Den Vetande bevisar vetskap. Den Levande bevisar liv och så vidare.

Alla egenskaper är höga. De är olika skapelsernas egenskaper som kan vara fördömda.

120:7