44. Vilka slag utkämpades år 2?

´Allâmah Hâfidh bin Ahmad al-Hakamî (d. 1377)

Amâlî fîs-Sîrah an-Nabawiyyah, sid. 109-110

Fråga 44: Vilka slag utkämpades det året?

Svar: Abwâ’-slaget i månaden Safar.

Buwât-slaget i Rabî´-ul-Awwâl.

´Ushayrah-slaget i Djumâdâ al-Âkhirah.

Det första slaget vid Badr och det stora slaget vid Badr den 17 Ramadhân. Då uppenbarades hela suran “al-Anfâl” och domar kring krigsbyte och fångar föreskrevs. Cirka 310 muslimer deltog i det slaget.

Banû Sulaym-slaget i månaden Shawwâl.

Suwayq-slaget i jakt på Abû Sufyân i Dhûl-Hidjdjah.