44. Tjugoförsta beviset från Sunnah för Allâhs händer

46 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”På Domedagen skall jorden vara ett enda bröd. Han som betvingar och återupprättar skall behandla det i Sin hand liksom ni behandlar ert bröd på resan.”1

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

1al-Bukhârî (6520) och Muslim (2792).